öğretmenin sitesi
  5. Sınıf Zümre toplantısı 2008/2009
 

 

2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .YIL ……………………..İ.Ö.O. 5. SINIFLAR
 1. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 
 
 
Toplantı Tarihi : 04 .9 .2008 Perşembe
 
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
 
Toplantı Saati : 10:30
 
Toplantıya Katılanlar : …………….(5/B Sınıf Öğretmeni )
                                      ………………..(5/A Sınıf Öğretmeni )
                                  
GÜNDEM MADDELERİ
 
1-      Açılış ve yoklama
2-      Zümre Başkanı Seçimi
3-      Derslerin öğretim programlarının incelenmesi.20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikler. Yeni uygulamaya konulan İlköğretim Kurumları derslerine ait öğretim programları ve haftalık ders saatlerine ilişkin hususların incelenmesi.
4-       2008/2009 eğitim öğretim yılında alınacak önlemlerin konuşulması
5-      Derslerin genel amaçları ile konuların özel amaç ve davranışların incelenmesi, kısa bir değerlendirme yapılması
6-      Derslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin araç gereçlerin gözden geçirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması.
7-      Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve değişikliklerin incelenmesi.(Proje, performans, ürün dosyası vb.)
8-      2504 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının gözden geçirilmesi.
9-      Şube öğretmenleri arası iletişim
10- Dilek ve temenniler
      
 
 
 
ALINAN KARARLAR
 
           1-Açılış ve yoklama yapıldı.
2- …………………..başkanlığında yapılan toplantıya bütün öğretmenlerin katıldıkları tespit edildi.
    
      3- 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikler. Yeni uygulamaya konulan İlköğretim Kurumları derslerine ait öğretim programları ve haftalık ders saatlerine ilişkin hususların incelendi ve uygun görüldü.
 
4.Geçen eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı. Başarının daha da arttırıla bilmesi için öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kaynak kitap , çeşitli mataryellerle eğitim öğretimin zenginleştirilmesi gerekliliği belirtildi.Derslere karşı ilgisini yitiren öğrencilerin ilgilerini canlandıracak etkinliklerle başarının arttırılması kararlaştırıldı.
    
            5- Ölçme değerlendirmede tereddüt edilen konular başlıklı yazı okundu; proje performans, ürün dosyası vb ölçme değerlendirme yöntemlerin yazıda belirtilen esaslara göre yapılması kararlaştırıldı.
 
 
 
6- Ders planlarının hazırlanmasında TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararıyla kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve ÖğretimÇalışmalarının Planlı yürütülmesine İlişkin Yönerge ile 05.08.2005 tarih ve 292 sayılı  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve ÖğretimÇalışmalarının Planlı yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge dikkate alınacaktır.
 
 
       İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi kısmı gereği işlemlerin yapılmasına dikkat çekildi.
 
 
 
7- Aynı şubede derse giren öğretmenler arası işbirliğine önem verilerek öğrenciler hakkında bilgi alış verişinde bulunulması kararlaştırıldı.
 
8- İyi ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olması dilekleriyle toplantı kapatıldı.
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
mehtapkilic.tr.gg