÷ğretmenin sitesi
  Yenilikçi Öğretmen Eğitimi
 

 

 

 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://yenilikciogretmenler.tr.gg

EĞİTİM
MEB, EGİTEK ve MİCROSOFT işbirliği ile düzenlenen program 2 aşamalı bir eğitimden

 oluşmaktadır. Eğitimler yoğun ve çok eğlenceli bir süreçtir. Öğretmenlerin iş birliği, teknoloji ve zekalarını birleştirip öğrencilik yıllarına döndüğü, son derece verimli geçen çalışmaları öğrendikleri bilgiler yanında edindikleri dostluklarla da hoş anıları zihinlerinde ve yüreklerinde bıraktıkları bir beş gündür.

 
Yenilikçi Öğretmenler;
 
 * Bugünün öğrencilerini yarına hazırlamak için ihtiyaç duyulan türden öğrenimleri içine alan bir vizyona sahiptir,
* Öğretme ve öğrenme konusunda tutkulu insanlardır,
* Risk almaya, değişime kucak açmaya ve zorlukları göğüslemeye hazırlardır,
* Bilgi ve düşünme yoğunluğuna sahiptirler, sürekli olarak analiz becerilerinden yararlanırlar,
* Yeniliklere açık insanlar olarak öğrenmeye ve mesleki bilgi ve becerilerini güncellemeye devam ederler,
* Diğer öğretmenlerden gelen yapıcı eleştirilere açık oldukları gibi onlara yapıcı eleştirilerde bulunmaya da hazırdırlar,
* Bilişim teknolojilerini öğretme ve öğrenme ortamı ile bütünleştirirler,
* Öğrenci-merkezli etkinliklerde yardımcı olurlar ve öğrencilerin işin ucundan tutmasına izin verirler,
* Bir yandan ortaklıklar ve işbirliği için fırsatlar ararken diğer yandan bireysel katkılara da saygı gösterirler,
* Yeni ve eski yöntemlerin harmanlanması ile eğitimde daha etkili bir tutum sergilerler,
* Plan dışı veya öngörülmeyen soruları ve durumları etkin bir biçimde yönetirler,
* İnisiyatif alırlar ve risk almaktan korkmazlar,
        * Yeni fikirlere açıktırlar.
Yenilikçi Öğretmenler Programı;
       Öğretmenlere teknolojiyi etkin kullanarak nasıl ulusal ve uluslararası eğitim ve gelişim olanaklarından yararlanabileceklerini gösterir.
Öğretmenler için özel olarak hazırlanmış web portallarını paylaşıma açar ve onların da kendilerini, yaptıkları uygulamaları ve projeleri sunmalarına olanak sağlar.
Aynı zamanda küresel ve bölgesel paylaşım konferanslarını, ödül programlarını kapsayan bir şemsiye programıdır.
Bu program içinde yetişen öğretmenlerin yürüttüğü sınıf içi çalışmalarla öğrenciler ekip ruhunu, birlikte çalışma ve üretmenin keyif ve heyecanını yaşar. Sınıf dışı etkinliklerle dış dünyadaki gelişmeler, paylaşımlar ve sonuçta gurur kaynağı olacak olan ürün ve eserler ortaya çıkarır.
 
Programın ana hedefleri de şöyle:
Uygulanması planlanan ülkenin özelliklerine, ulusal amaç ve kültürüne dayanarak ve de ulusal eğitim politikalarını temel alarak programın uyarlanmasını ve başlatılmasını sağlamak,
Öğrenme kalitesini arttırarak bireyin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına destek vermek,
“Sürekli öğrenen birey” rol modeli olarak “öğretmen”i vurgulamak,
‘Teknolojinin, insanı esir alan değil de eğitimciye en büyük destek ve yardımcı araç olduğu’ doğrusunu her fırsatta ve her ortamda vurgulamaktır.
 
Bu hedefler doğrultusunda beliren programın vizyonu ise;
Öğrenmeye istekli ve gönüllü öğretmenleri bir araya getirerek; paylaşımı ve iletişimi arttırmak, iletişim grupları kurmak,
İşbirlikçi bir yaklaşımla, kolay erişilebilir bilgi havuzları oluşturmak ve öğretmenlerin bu havuza katkı sağlaması için yüreklendirmek,
Öğrenme-öğretme süreci esnasında elektronik kaynaklar yoluyla öğretmene sürekli eğitim ve gelişim olanağı yaratmak,
Yeniliklerin benimsenmesi ve geliştirilmesi yolunda “iyi örnekler”in üzerinden ilerlemek ve onları paylaşıma açmak,
Öğretmenleri bilişsel ve tavırsal olarak katkıya davet etmek, onları öğrenme-öğretme sürecinin aktif paydaşları (psikomotor yönlerini de işin içine katan) olmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmek ve olanak yaratmaktır.
Yenilikçi Öğretmenler Proje Etiği
1. Yenilikçi Öğretmenler Projelerine katılan öğretmenler; bu çalışmanın yarışmadan çok öğrenme-paylaşma ve gelişmeye odaklı bir “Proje Bazlı Öğrenme” çalışması olduğunun bilincinde olmalı.
2.  Projeyi hazırlayan öğretmenler alıntıları ve kaynakçayı kurallara uygun olarak vermelidirler.
3.  Bu proje çalışması içinde yer alan öğretmenler hazırlamış oldukları projeleri hiçbir surette AB Projeleri içinde sunamaz, kullanamazlar.
4. Değerlendirme esnasında öğretmenler centilmence davranır ve kendileri dışındaki diğer tüm öğretmenleri adil bir şekilde değerlendirirler.
5.   Zaman yönetimine ve proje kurallarına uyarlar.
6.   Projelere katılımın duyurulması veya sonuçların kamuoyu ile paylaşılması konularında MEB, EĞİTEK ve Microsoft ile “Gerçek bir Ortaklık” anlayışı içinde davranılması, okul bazında yapılacak olan bildirimlerde projenin MEB, EĞİTEK ve Microsoft’un desteğinde yürütüldüğünün vurgulanması ve diğer katılımcıların durumları ve sonuçları konusunda da “doğru” bildirimde bulunmaları önemle rica olunur. Sonuçların paylaşılacağı “Basın Bildirisi” projeyi yürüten kurumlar tarafından hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.  
 
 MEB,EGİTEK ve MİCROSOFT işbirliği ile düzenlenen Yenilikçi Öğretmenler 2008  yılı işbirliği dalında Türkiye birincisi olan projemize ulaşmak için tıklayınız:
 

 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
mehtapkilic.tr.gg