ğretmenin sitesi
  Sosyal Bİlgiler Hazırlık Soruları
 
Mimar Sinan İlköğretim Okulu 5/D Sınıfı
Yazılı Hazırlık
 -1.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede demokrasi yönetiminin benimsendiğini gösterir?
 
A.Yöneticilerin seçimle belirlenmesi
B.Bütün kanunların anayasaya uygun olması gerekmez
C.Tüm vatandaşların aynı şekilde düşünmeye zorlanması
D.Zenginlere işlerinde kolaylık sağlanması
 
4- "Bütün kanunlar ………………………….. uygun olmalıdır."Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
 
A. Halka                                 B. Meclise
C. Başbakana                         D. Anayasaya
 
5- Ülkemizde anayasaya göre yasama görevini devlet adına hangi organ yürütür?
 
A. Mahkemeler                       B. TBMM
C. Cumhurbaşkanı                  D. Başbakan
 
6- Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biridir?
 
A. Tarihi eserler                      B. Müze
C. Para                                                D. Televizyon
 
 
 
 
7- “Hukuk kuralları …………………..kurallar, görgü kuralları ………………… kurallardır.”
Cümlesinde boş bırakılan yerler hangi sözcükle tamamlanmalıdır?
 
A.Yazılı – yazısız           B.Yazısız - yazılı
C.Anayasa – hoşgörü     D.Saygı – sevgi
 
8. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnek olarak gösterilir?
A.Gelenekler              B.Trafik kuralları
C.Ahlâk kuralları        D.Görgü kuralları
 
I. Başkalarını çekiştirmek
II. Dürüst ve mert olmak
III. Verdiği sözü tutmak
IV. Büyüklerin elini öpmek
 
9. Yukarıdakilerden hangileri ahlâk kurallarındandır?
A. I - II - IV           B. II - III - IV
C. I - III - IV          D. I – II - III
 
10-Ülkemizde her bakanlığın farklı görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında yer almaz?
 
A.        Eğitim öğretim hizmetlerini yürütmek
B.        Eğitim öğretimin kalitesini artmak
C.        Okulları denetlemek
D.        Sağlık işlerini yürütmek
 
11-Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?
 
A.Gelenek ve görenekler      B.Ahlak kuralları
C.Giyim Kültürü                    D.Tüzükler
 
12-Başkalarının arkasından konuşmamak, dürüst olmak, verdiği sözü tutmak hangi toplum kuralı ile ilgilidir?
 
A.Görgü kuralları       B.Ahlâk kuralları
C.Trafik kuralları        D.Gelenek ve görenekler
 
 
 
 
13-Anayasaya göre;"Egemenliğin kullanılması hiç bir surette, hiç bir kişi, zümre veya sınıfa bırakılamaz.”
 
Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi anayasa ile güvence altına alınmıştır?
A.Bir Kesim               B.Bir takım zümreler
C.Milli egemenlik      D.Bir takım zenginler
 
14-Anayasaya göre hükümeti kuran milletvekillerinin çalışmalarının onaylanması için yapılan oylamaya ne denir?
 
A.Önerge B.Oylama C.Gensoru     D.Güvenoyu
 
15-“Merkezi yönetimlerde taşra teşkilatlarının karar alma yetkisinin olmaması, merkez ile haberleşmenin uzun sürmesi ve zaman kaybına yol açtığı gözlenmektedir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre merkezden yönetimle ilgili hangi sonuç çıkarılır?
 
A.Hizmetlerin zamanında yapılmasını engeller
B.Hizmetlerin tüm ülkeye yayılmasına sağlar
C.Hizmetler verimli yürütülür.
D.Hizmetler kısa sürede yerine getirilir.
 
16- …hem bir haktır hem de sorumluluktur.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
 
A.Oy vermek             B.Kurallara uymak
C.Askere gitmek        D.Vergi vermek
 
17- “Ozan'ın babası, mahkemede yapılan yargılamasının anayasaya ve yasalara uygun olup olmadığı konusunda emin olamadığı için……………….başvurdu.”
Buna göre, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 
A.TBMM                    B.Sayıştay
C.Danıştay                  D.Yargıtay
 
18-Aşağıdakilerden hangisi, yasaların oluşum sebeplerinden değildir?
 
A.Halkın huzurunu sağlamak
B.Haklarımızı kullanmamızı sınırlamak
C.Haksızlıklara uğramamızı sağlamak
D.Devletin özelliklerini belirlemek ve kalıcı kılmak
 
 
 
 
19- İl ve ilçelerde görevli emniyet müdürlükleri, hangi bakanlığa bağlı çalışırlar?
 
A.İç İşleri Bakanlığı    B.Dış İşleri Bakanlığı
C.Adalet Bakanlığı      D.Maliye Bakanlığı
 
20- Yasalar, uymak zorunda olduğumuz durum ve davranışlar için düzenlenmiştir. Buna göreaşağıdakilerden hangisini yasalara göre yapmak zorunda değiliz?
 
A.Kırmızı ışıkta durmak
B.İlköğretim çağında okula gitmek
C.Vergi vermek
D.İş yerine bisikletle gitmek
 
21- Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan bir kuraldır?
 
A.Muhtaçlara yardım etmek
B.Kırmızı ışıkta geçmemek
C.Kapalı alanda sigara içmemek
D.Yollarda belirlenen hızda araba kullanmak
 
22-Anayasaya göre yürütme organının başında …………………….. bulunur.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A.Başbakan                B.Cumhurbaşkanı
C.Meclis Başkanı       D.Danıştay Başkanı
 
23- Ülkemizde şu anda yürürlükte olan anayasa, hangi tarihte hazırlanmıştır?
 
A.1876            B.1921       C.1961        D.1982
 
24- Demokrasi ile yönetilen bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A.Yöneticiler ülkeyi yasalara göre idare ederler
B.Yöneticiler halk tarafından seçilir.
C.Seçilen yönetici istediğini yapmakta serbesttir
D.Yasaları halkın seçtiği meclis üyeleri yapar.
 
25-Yasalar hazırlanırken nelere dikkat edilir?
 
A.Anayasa                 
B.Halkın istediklerine
C.Cumhurbaşkanının isteklerine
D.Ekonomik duruma
 
 
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
mehtapkilic.tr.gg